Usnesení č. 6/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje předřazení bodu 17) Plánovací smlouva Ambeat a bodů 9) Rozpočet města a) až d) před bod 3) Zpráva starostky a dále dle programu. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PROTI PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 1 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Následovalo projednání předřazených bodů 17) a 9). 17. Plánovací smlouva Ambeat – finální verze Pánové Sommer a Peřina ze společnosti Ambeat dále pokračovali v prezentaci projektu komunitního bydlení pro seniory a odpovídali na otázky: předpokládá se kombinace pronajímání a družstevního vlastnictví, aby bylo zajištěno osídlení seniory 50+ (možnost výkupu od dědiců); vysvětlili historii a strukturu firmy. Zastupitelka Kotoučová: dotaz na návaznost opravy Řevnické ulice na výstavbu svazkové školy. Starostka: silnice podél pozemku společnosti Ambeat bude opravena investorem po ukončení prací těžkou technikou, níže je část komunikace, kterou opraví město (oprava povrchu může být realizována až poté, kdy bude dokončen záměr Ambeatu a zároveň po vybudování svazkové školy odhadem v letech 2025-26); město bude povrch Řevnické ul. opravovat, ale nebude obnovovat souvislý povrch, dokud nebudou ukončeny projekty Ambeat a svazková škola, nicméně v tuto chvíli je ve hře mnoho neznámých, a tak se časový rámec může prodloužit. Ř.: PS je nevýhodná; požaduje přepracování smlouvy a narovnání smluvních vztahů. M.: stav ulice Řevnické je nevyhovující pro takto velký projekt. Starostka: oprava Řevnické musí probíhat v etapách; řečeno výše. Starostka navrhla ukončení diskuse k tomuto bodu po odprezentování příspěvků od přihlášených účastníků. Protinávrh zastupitele Digrina: ukončit diskusi za podmínky vyřazení z programu bodů 17) a 14). Hlasovalo se o návrhu: Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Zastupitelstvo města schvaluje ukončení diskuse k plánovací smlouvě Ambeat, pokud se vyřadí z programu ZM body 17) Plánovací smlouva Ambeat a 14) Změna ÚP. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PROTI PROTI PRO PROTI PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PROTI PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PROTI PROTI PROTI PRO PROTI PRO 7 PROTI 8 ZDRŽELI SE 0 Usnesení nebylo přijato. Hlasovalo se o návrhu starostky:

Hlasování: PRO 14 PROTI 1 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56