Usnesení č. 6/18/2022 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběhu revizí a dalším průběhu přípravy aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO PRO Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO PRO PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zastupitel Kotouč se vrátil v 19:25. Přítomno 15 zastupitelů. 5. Zpráva KV Předseda Kontrolního výboru Petr Digrin přednesl zprávu a shrnul závěry ze zápisu z jednání KV č. 23 ze dne 22.10.2021, kde KV doporučil prezentovat veřejnosti všechny návrhy na novinový stánek na náměstí a uspořádat k nim veřejnou diskusi. Starostka: jedná se o různé kombinace (různé materiály a formy propojení s autobusovou zastávkou) v celkem 6 variantách. Výsledný vybraný návrh vzešel eliminační metodou, včetně přihlédnutí k vyjádření památkářů. Zastupitel Vlastimil Kožíšek: náměstí potřebuje hlavně infocentrum a veřejné záchody – dotaz, zda stánek bude sloužit i jako infocentrum. Starostka: jedná se o výměnu stávající budovy stánku. Je potřeba rozlišit „informační centrum“ (to by zatížilo rozpočet města, protože je to služba poskytovaná městem, hrubý odhad byl asi 1 mil. Kč ročně) a „informace“ jakožto doplňkovou službu – novinový stánek bude mít status „informací“, tj. budou tam k dispozici informační a propagační materiály apod. Další dotazy nebyly. Zastupitel Digrin navrhl hlasovat o usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 27.04.22 12:40:18