Usnesení č. 6/19/2022 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o vyhodnocení darovací smlouvy Mysliveckému spolku Kytín pod Brdy. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Dále starostka uvedla aktualizovanou informaci ohledně zhodnocení zůstatků na účtech města: již byla přijata usnesení ohledně zúročení zůstatků na běžném účtu (27/16/2021 a 5/18/2022), avšak situace se mezitím značně změnila, zvýšila se inflace, takže termínovaný Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy vklad přestal být zajímavý. Bylo předloženo usnesení ohledně změny úročení – vklad 20 mil. Kč na spořicí účet. Proběhla rozprava. Zastupitelka Kotoučová požádala o upřesnění. Vedoucí FO doplnila, že peníze již byly na spořicí účet převedeny a již se úročí. RM o tom rozhodla na svém jednání dne 22. 3. 2022. Nebyly položeny žádné další dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52