usnesení č. 6-26/2021 konstatuje, že obdobné usnesení přijalo zastupitelstvo města pod č. 13/3/2019 dne 20.2.2019. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58