Usnesení č. 6-66/2020 RM vzala na vědomí č.j. 7747/2020 „Výzva k odstranění protiprávního stavu, ke splnění povinnosti, vydání důkazů a okamžitému ukončení nezákonné činnosti. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13