Usnesení č. 6-71/2020 RM souhlasí se Smlouvou o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel uzavřenou mezi Městem Mníšek pod Brdy (jakožto pronajímatelem) a Městem Řevnice (jakožto nájemcem) za cenu 1500,- Kč vč. DPH za 1 den pronájmu. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Zápis Rady města Mníšek pod Brdy USNESENÍ z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 71 konaného dne 5.10. 2020

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: USNESENÍ z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59