Usnesení č. 6-74/2020 RM souhlasí se stavbou pergoly a s jejím umístěním na hranici pozemku parc.č. 533, který sousedí s veřejnou komunikací na pozemku parc.č. 2908/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. RM souhlasí se stavbou oplocení, bazénu a pergoly na pozemku parc.č. 533 v k.ú. Mníšek pod Brdy, a to za podmínky, že při výstavbě bazénu bude udělána skrývka ornice, která bude dále využita na pozemku, a za podmínky, že nové oplocení bude kopírovat stávající oplocení a nedojde ke zúžení komunikace. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 74 z 2.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 09.11.20 16:05:31