Usnesení č. 6-75/2020 RM podporuje rozšíření kapacity ZUŠ Řevnice v Pavilonu ZŠ Komenského 420 formou bezúplatného pronájmu. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 75 z 9.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 16.11.20 16:57:57