Usnesení č. 6-83/2021 RM nesouhlasí se záměrem pronájmu nebo odkupu části pozemku parc. č. 407/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu záměru kultivace pozemku jako veřejně využívaného prostranství. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33