Usnesení č. 6-84/2021 RM bere na vědomí Vstupní studii koordinace přípravy projektu pro čerpání podpory OPŽP PO 5 – Energetické úspory 146. výzva – Domov pro seniory Pod Skalkou. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02