Usnesení č. 6-86/2021 RM pověřuje OSMI přípravou variant řešení dopravní situace v lokalitě Starého sídliště. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55