Usnesení č. 6-89/2021 RM doporučuje bezúplatný převod pozemku parc.č. 2898/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 260 m2 a postupuje věc k projednání do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55