Usnesení č. 6-90/2021 RM souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků mezi Městem Mníšek pod Brdy a obcí Hvozdnice. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 90_15.3.2021
Zveřejněno dne: 22.03.21 08:55:11