Usnesení č. 6-91/2021 RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu “Využití šedých a dešťových vod vč. výměny vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu Domova pro seniory, Mníšek pod Brdy” – projektová dokumentace. RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová, Oldřich Šašma. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59