Usnesení č. 6-98/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností TOILETDESIGN s.r.o., na akci: “Veřejné toalety v Mníšku pod Brdy – uskladnění kabiny a instalace”. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40