Usnesení č. 6-99/2021 RM nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č 2092/1 o výměře 293 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25