Usnesení č. 7-104/2021 RM souhlasí s uzavřením nové smlouvy se společností ELEKTROWIN a.s., která nahrazuje obsah původní smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021
Zveřejněno dne: 19.07.21 09:07:09