Usnesení č. 7-105/2021 RM schvaluje Dodatek č. 1 (evidenční číslo dodatku: S-0537/SOC/2021/1) k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2021 uzavřené dne 2. 3. 2021 mezi Středočeským krajem (jako poskytovatelem) a Domovem pro seniory Pod Skalkou, Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy (jako příjemcem). PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 105 z 26.7.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 10.08.21 12:29:16