Usnesení č. 7-106/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy na platební terminál – Smart Toilet, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností KB SmartPay a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 10.08.21 12:32:00