Usnesení č. 7-109/2021 RM souhlasí s konáním sportovní akce Sokolský běh republiky dne 28. 10. 2021 v Mníšku pod Brdy. Starostka města přebírá záštitu nad akcí. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 10.09.21 10:08:09