Usnesení č. 7-112/2021 RM schvaluje pravidla pro Vyhlášení řízení na poskytnutí příspěvku (investiční) z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na podporu volnočasových nesportovních aktivit v roce 2022. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 12.10.21 08:27:31