Usnesení č. 7-113/2021 RM schvaluje příspěvek na soukromou MŠ pro J.S. ve výši 1.500 Kč měsíčně od září 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 113 ze 18.10.2021
Zveřejněno dne: 22.10.21 09:29:03