Usnesení č. 7-117/2021 RM schvaluje zúročení zůstatku na běžném účtu města následujícím způsobem: 1) 8 milionů se přesune na spořicí účet u České spořitelny, a.s. a 2) 15 milionů na termínovaný vklad u ČSOB, a.s. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58