Usnesení č. 7/12/2020 Zastupitelstvo města pověřuje Radu města rozpracováním varianty Obora pro nový městský úřad a vyhlášením příslušného výběrového řízení na pořizovatele projektové dokumentace. PRO 8 PROTI 1 ZDRŽELI SE 4 Usnesení bylo přijato.

Hlasování: PRO 8 PROTI 1 ZDRŽELI SE 4
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35