Usnesení č. 7-120/2021 RM schvaluje smlouvu o úschově mezi městem Mníšek pod Brdy (jako složitelem), KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. (jako příjemcem) a CHS LEGAL s.r.o., advokátní kanceláří (jako schovatelem). PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 120 z 20.12.2021
Zveřejněno dne: 22.12.21 09:05:31