Usnesení č. 7-121/2022 RM doporučuje prodej pozemků dle návrhu kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Casa D´ Angolo s.r.o. se sídlem Naardenská 665/1, 162 00 Praha 6 – Liboc. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18