Usnesení č. 7-122/2022 RM schvaluje aktualizaci Plánovací smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a Ambeat development a.s. (IČ: 08066256) a postupuje ji do ZM. RM zrušuje usn. RM č. 2-114/2021 ze dne 1.11.2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 122 ze 17.1.2022
Zveřejněno dne: 24.01.22 14:20:01