Usnesení č. 7-124/2022 RM doporučuje koupi 1/54 pozemků ve vlastnictví VIAGEM a.s. Sokolovská 131/86, Praha 8 zapsaných na LV 1091 dle předložené nabídky do majetku města Mníšek pod Brdy. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55