Usnesení č. 7-125/2022 Rada města souhlasí s kácením a novou výsadbou na pozemcích p.č. 1791/2 a 1791/4. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 125 ze 17.2.2022
Zveřejněno dne: 21.02.22 08:39:28