Usnesení č. 7-128/2022 RM souhlasí s vystavením vjezdových karet v lokalitě Malé náměstí s platností 1 rok, tj. do 31.3.2023. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07