Usnesení č. 7-132/2022 RM souhlasí se stavebními úpravami bytového domu v č.p. 563 na pozemku parc.č. 1805 za vzniku nové BJ. RM nesouhlasí se vznikem balkonových dveří D4. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42