Usnesení č. 7-134/2022 RM souhlasí s bezúplatným pronájmem hřiště “U draka” za účelem uspořádání dětského, rodinného dne, dne 7. 5. 2022. Po ukončení akce bude celá plocha hřiště uklizena a uvedena do původního stavu. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03