Usnesení č. 7-136/2022 RM doporučuje prodej pozemku parc. č. 1937/54 o výměře 23 m2, orná půda odděleného geometr. plánem č. 3156-23/2022 ze dne 23.2.2022 manželům Z., bytem …………………….. za cenu 4.000 Kč/m2. RM pověřuje OSMI zveřejněním záměru prodeje na ÚD. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21