Usnesení č. 7/14/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Finančního výboru. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO — Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 7. Návrh úsporných opatření (zastupitel Kotouč) Místo nepřítomného zastupitele Kotouče přečetla jeho návrh zastupitelka Šretrová. Návrh zastupitele Kotouče na usnesení: Zastupitelstvo města revokuje

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51