Usnesení č. 7/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje časový limit pro zprávy Finančního a Kontrolního výboru v délce 5 + 5 minut. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 4. Zpráva FV Předseda Finančního výboru Stanislav Jirota shrnul obsah předložené zprávy z jednání FV č. 23 ze dne 7. 6. 2021. Na programu jednání byl návrh závěrečného účtu města za rok 2020 a rozpočtová opatření. Nebyly položeny žádné dotazy, hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12