Usnesení č. 7/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje ukončení diskuse k bodu 17) Plánovací smlouva Ambeat po příspěvcích od předem přihlášených účastníků. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PROTI PRO PROTI Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PROTI PROTI PRO PROTI PROTI Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PROTI PRO PRO 8 PROTI 7 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Probíhala další rozprava. Hovořili přihlášení občané a zastupitelé. Poté starostka představila aktualizovanou verzi plánovací smlouvy, která zahrnuje úpravy na základě podnětů od občanů z veřejného projednání, které proběhlo před několika dny. Zastupitelé obdrželi aktualizovanou verzi s vyznačenými změnami dnes. Všechny změny jsou ve prospěch občanů. Zastupitelka Kotoučová: kontroverzní projekty jako tento by si vyžádaly zvláštní zasedání ZM, protože již zabral takřka celý čas. Starostka: řada informací, které zde zazněly, je zkreslených a nepřesných a očividně se je zatím nepodařilo vyjasnit, a tak se nyní nebude hlasovat o PS Ambeat. Ve 21:55 starostka navrhla prodloužení zasedání ZM do 23:00. Hlasovalo se o návrhu:

Hlasování: PRO 8 PROTI 7 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56