Usnesení č. 7/18/2022 Zastupitelstvo města ukládá radě města představit veřejnosti 6 návrhů řešení novinového stánku a prezentaci doporučeného návrhu. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO PRO PRO PRO PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Dále se hlasovalo o usnesení:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 05.02.22 10:15:48