Usnesení č. 7/19/2022 Zastupitelstvo města bere na vědomí změnu v úročení zůstatků financí na běžném účtu formou vkladu 20 mil. Kč na spořicí účet ČSOB se sazbou 2,65% po dobu 3 měsíců. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 5. Zpráva FV Stanislav Jirota přednesl zprávu Finančního výboru. Zastupitelé obdrželi zprávu z jednání FV č. 27 ze dne 30. 3. 2022, kde byly projednávány účetní závěrky příspěvkových organizací města a RO a úpravy v rozpočtu. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52