Usnesení č. 7-66/2020 RM souhlasí s uspořádáním zkoušek lovecké upotřebitelnosti dne 20.9.2020 organizované spolkem RETRIEVER KLUB CZ, které se budou konat v okolí obce Kytín a u Zadního rybníku v Mníšku pod Brdy. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 OSMI

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13