Usnesení č. 7-69/2020 RM souhlasí se stavbou domovní ČOV (biologická čistírna odpadních vod EKO SBR BIO) na pozemku investora parc.č. 2466, k.ú. Mníšek pod Brdy pro stávající rodinný dům na pozemku parc.č. 2465, k.ú. Mníšek pod Brdy. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41