Usnesení č. 7-71/2020 RM odvolává Libora Kálmána z pracovní skupiny spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. a na jeho místo nominuje členem pracovní skupiny Mgr. Luboše Kožíška. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59