Usnesení č. 7-80/2020 RM souhlasí s upraveným návrhem Komise pro kulturu, sport a volný čas na poskytnutí finančního příspěvku (neinvestičního) z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže v roce 2021 a předává ho ke schválení Zastupitelstvu města Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 80 ze 7.12.2020
Zveřejněno dne: 14.12.20 12:42:07