Usnesení č. 7-82/2020 RM schvaluje návrh rozpočtu ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 na rok 2021 dle přílohy. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 dle přílohy. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 82 z 21.12.2020
Zveřejněno dne: 22.12.20 14:01:58