Usnesení č. 7-83/2021 RM souhlasí s návrhem uzavření smlouvy o výpůjčce části sběrného dvora za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů a smlouvy o výpůjčce části sběrného dvora za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik ve smyslu ustanovení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru o bezplatné výpůjčce části pozemku sběrného dvora parc. č. 1310/11 společnosti GREEN Logistics CZ s.r.o. za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů a odpadních pneumatik ve smyslu ustanovení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33