Usnesení č. 7-91/2021 RM souhlasí s výběrem dodavatele stavebních prací na akci: Místní komunikace v ulici Severní, lokalita Rymaně – SO 100 Komunikace, společností INVESSALES, spol. s r.o. RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59