Usnesení č. 7-96/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2021 – Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace, uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností SUDOP Project Plzeň a.s. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27