Usnesení č. 7-99/2021 RM doporučuje prodej 2 pozemků o výměře 1138 m2 a 1193 m2 oddělených GP z pozemku parc.č. 1292/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25