Usnesení č. 8-101/2021 RM souhlasí se stavbou nového rekreačního objektu v Rymani na pozemku č. parc. 247/1 v k.ú. Rymaně a s dopravním napojením na místní komunikaci na pozemku 233/1 k.ú. Rymaně. RM pověřuje starostku podpisem situace stavby. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 101_14.6.2021
Zveřejněno dne: 16.06.21 09:59:04