Usnesení č. 8-103/2021 RM bere na vědomí změnu v předložené dokumentaci a na základě geometrického zaměření souhlasí s dodržením vzdálenosti 3m od stávajících garáží a pověřuje OSMI přípravou smlouvy upravující vlastnické poměry dle usn. RM č. 5-99/2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11