Usnesení č. 8-104/2021 RM souhlasí s víkendovou akcí Hnutí Brontosaurus u Zadního rybníka v říjnu 2021 za účelem prořezu dřevin a úklidu. RM souhlasí s využitím pozemků č. 1001, 1002/4, 1002/9 v k.ú. Mníšek pod Brdy pro ubytování (stany) účastníků a pověřuje OKS zajištěním mobilní toalety a pitné vody. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 16.07.21 13:59:57